Süt endüstrisinde çeşitli antibiyotik sınıflarının yaygın kullanımı, kontamine süt ürünlerinin tüketimi ve buna bağlı insan sağlığı riskleri konusunda artan endişeye yol açmıştır. Her ne kadar çeşitli koruma önlemleri (örneğin, maksimum kalıntı limitleri) ticari süt ürünü kalitesinin daha etkili bir şekilde izlenmesini kolaylaştırmış olsa da, son çalışmalar bazı ülkelerde antibiyotik kalıntı kontaminasyonunun hala sorunlu olduğunu göstermektedir. Süt antibiyotik test kiti ile sütteki antibiyotik kalıntıları 6 dakika gibi kısa sürede tespit edilmektedir.

Süt antibiyotik kalıntı tarama testlerinin kullanılması, istemeden antibiyotikle kirlenmiş süt ürünlerinin satışının ve tüketiminin önlenmesinde büyük rol oynar. Test Kitlerinin sütte antibiyotik kalıntılarını hızlıca tespit etmek için etkili araçlar olduğu kanıtlanmıştır.

Günümüzde, aminoglikozitler (örn., Gentamisin), Beta-Laktamlar (örn., Penisilin G, sefapirin), sülfonamidler (örn., Sülfametazin) ve tetrasiklinler dahil olmak üzere, sütteki çeşitli antibiyotikleri izlemek için testler mevcuttur.

Maksimum Kalıntı Limitleri

Pestisitlerin işlenmiş ürünlerde bıraktığı izlere “kalıntı” denir.

Maksimum kalıntı seviyesi (MRL), pestisitler doğru şekilde uygulandığında gıda veya yem içinde veya üzerinde yasal olarak tolere edilen bir pestisit kalıntısının en yüksek seviyesidir.

Gıdalarda bulunan kalıntı miktarları tüketiciler için güvenli olmalı ve mümkün olduğunca düşük olmalıdır.

Maksimum kalıntı limitleri Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yayınlanan Türk Gıda Kodeksi Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliği ‘nde belirtilmiştir. Gıda kontrol görevlileri ve gıda kontrol laboratuvarları için hazırlanan yönetmelik rehberine buradan ulaşabilirsiniz.

Süt Çiftliklerinde Antibiyotik Kullanımı

Veteriner hekimler tarafından sıkça kullanılan antimikrobiyaller arasında insan sağlığı için son derece önemli olan antimikrobiyaller bulunmaktadır. İlaç kullanımı, çoğunlukla sefalosporinler, tetrasiklinler ve güçlendirilmiş sülfonamidler dahil olmak üzere beta-laktam antibiyotikler olmak üzere çeşitli antimikrobiyal sınıflara, daha az sıklıkla linkosamid, aminoglikozid ve makrolid kullanımına sahiptir.

En sık reçete edilen penisilin G, seftiofur, oksitetrasiklin, kloksasilin, sefapirin ve ampisilin ile en sık kullanılan antibiyotiklerdir. Oksitetrasiklin hariç tümü, emziren ineklerde kullanım için FDA onaylı Beta-Laktam antibiyotikleridir.

Kaliteli süt, antimikrobiyal ilaçlar gibi zararlı veya toksik kalıntılar içermemelidir. Antimikrobiyal ilaçlar sıklıkla inek, koyun, keçi mastitisinin tedavisi için kullanılır. Penisilin ve tetrasiklinler, çiftlik hayvanlarında mastitis tedavisi için en yaygın kullanılan antimikrobiyallerdir.

Sütte Antibiyotik Test Kiti ‘nin Önemi

Antibiyotikli süt, hem süt üreticileri hem de süt işleyen fabrika ve mandıralar için çok tehlikelidir. Çünkü sütte antibiyotik tespit edilirse süt üreticisine para cezası ve yaptırım uygulanır ve süt alım sözleşmeleri feshedilir. Süt işleyen fabrikalarda antibiyotikli sütün sisteme girmesi çok daha büyük maddi kayıplara neden olur.

Ülkemizde, çiğ süt kalitesine ilişkin düzenlemeler ve uyulması gereken hususlar, Türk Gıda Kodeksi “Çiğ Süt ve Isıl İşlem Görmüş İçme Sütleri Tebliği” nde yer almaktadır. Bu tebliğin amacı; çiğ sütün tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretimi, depolanması, taşınması ve pazarlanmasını sağlamak üzere özelliklerinin belirlenmesidir. Bir önceki tebliğe buradan ulaşabilirsiniz.

Türkiye’de en çok kullanılan antimikrobiyal ilaç ve antibiyotik grupları şunlardır :

Beta Laktam, Spiramisin , Seftiofur, Enrofloksasin, Sefapirin, Penisilin, Trimetoprim-Sülfadoksin, Novobiosin-Penisilin, Kloksasilin, Pirlimisin, Eritromisin, Linkomisin, Spektinomisin, Makrolidler, Gentamisin, Tilmikosin, Penisilin-Streptomisin, Linco Spectin, Tetrasiklin, Florfenikol, Sülfonamidler, Monensin, Novobiosin, Nitrofurazon, Neomisin, Tilosin, Kloramfenikol.

Beta Lactam, Spiramycin, Ceftiofur, Enrofloxacin, Cephapirin, Penicillin, Trimethoprim-Sulfadoxine, Novobiocin-Penicillin, Cloxacillin, Pirlimycin, Erythromycin, Lincomycin, Spectinomycin, Macrolides, Gentamicin, Tilmicosin, Penicillin-Streptomycin, Linco-Spectin, Tetracycline, Florfenicol, Sulfonamides, Monensin, Novobiocin, Nitrofurazone, Neomycin, Tylosin, Chloramphenicol

Süt Çiftliklerinde hayvanlarda en çok kullanılan antimikrobiyal ilaç ve antibiyotik grupları yukarıdaki tabloda gösterilmiştir.

Bioeasy Süt Antibiyotik Test Kiti

Beta Lactam ve Tetrasiklin Antibiyotik Test Kiti

Bu ürün, bir süt örneğinde beta laktam grubu ve tetrasiklin grubu antibiyotikleri (2’si bir arada) tespit etmenizi sağlayan hızlı bir test kitidir. Bütün test 6 dakika sürer. Bu ürünümüz Türkiye ve Avrupa çiğ süt tebliğine uyumludur.

Uygulama

  • Çiğ süt, pastörize süt ve süt tozu.
  • İnek Sütü, Manda Sütü, Koyun Sütü ve Keçi Sütü.

Kutu İçeriği

  • 12 test tüpü ve her bir tüp içinde 8’li bir adet reaktif kap ve 8 test çubuğu (96 test/kutu).
  • Bir adet kullanım kılavuzu.

Ek Cihazlar

  • İnkübatör
  • Okuyucu (isteğe bağlı)

Bioeasy Süt Antibiyotik Test Kiti Tespit Değerleri

Bioeasy Süt Antibiyotik Test Kiti ‘nin Avantajları

Bioeasy Süt Antibiyotik Test Kiti Kullanım Videosu

Bioeasy Süt Antibiyotik Test Kiti ‘ne ürünler bölümünden SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TESTLERİ bölümünden ulaşabilirsiniz.

Websitenin sağ alt tarafında çıkan Whatsapp ikonuna tıklayarak Süt Antibiyotik Test Kitleri hakkında ürün ve fiyat bilgisi alabilirsiniz.