Sülfonamid Hızlı Test Kiti (Sulfadimidine:30-50 ppb) (Ürün kodu: YRSP1015)

Kolloidal altın immünokromatografi teknolojisine dayanan bu hızlı test kiti bal numunelerinde sülfonamid grubu antibiyotik kalıntılarının tespiti için geliştirilmiştir. Tüm süreç iki bölümden oluşur: örnek hazırlama ve algılama. Bir test yaklaşık 15-30 dakika sürmektedir.