Organophosphorus Hızlı Test Kiti (Ürün kodu:YRSPN1002)

Bu hızlı test altın kolloidal immuno-kromatografi yönteme dayanan
meyve, sebze ve yeşillik ürünlerinde organik fosforlu pestisit kalıntıların tespiti için kullanılır. Bütün test 15-20 dakika sürer.

Tespit Değereleri (LOD) (mg/kg)
Coumaphos: 0.06-0.1
Parathion: 0.03-0.05
Parathion-methyl: 1-2
Fensulfothion: 0.15-0.25
Phoxim: 4-6
Triazophos: 4-6
Quinalphos: 4-6