Giriş

Kolloidal altın immünokromatografi teknolojisine dayanan bu hızlı test kiti florfenikol antibiyotiğinin kalıntısının yumurta numunelerinde tespiti için kullanılır. Tüm süreç iki bölümden oluşmaktadır; Örnek hazırlama ve algılama. Bir test yaklaşık 15-20 dakika sürmektedir.

Özgünlük (Spesifity): Bu ürün sülfanamid, fluorokinolon, tetrasiklin vb. ilaçlar ile çapraz reaksiyona girmemektedir.

Hassasiyet: Tespit değeri (0.2 μg/kg-ppb)

Depolama: 2-8 C’ de saklayın. Doğrudan güneş ışığı, nem ve ısıdan uzak tutunuz.

Raf Ömrü: 12 ay.

Kutu Bileşeni (96 test/kutu)

1. 12 tüp, her biri 10 adet kırmızı reaktif kap ve 10 adet test çubuğu içerir.

2. 1 şişe YRSP global numune ekstraksiyon çözeltisi.

3. 1 adet plastik plaka tutucu.

4. 100 adet 200μL tek kullanımlık pipetler.

5. 1 adet kullanım kılavuzu.

Gerekli Ek Cihazlar

1. Pipetler (20-200μL, 100-1000μL, 1000-5000μL), pipet uçları, ölçek, zamanlayıcı, santrifüj, santrifüj tüpü (50mL), vorteks (isteğe bağlı).

2. İnkübatör (isteğe bağlı), Okuyucu (isteğe bağlı)

Sonuçların Değerlendirilmesi

Görsel Yorumlama

1.İlk önce üst kontrol çizgisinin mevcut olup olmadığını kontrol edin. Mevcut değilse, analizi geçersiz sayın.

2.Kontrol çizgisindeki renk yoğunluğu mevcut olduğunda, bir test çizgisinin renk yoğunluğunu kontrol çizgisinin renk yoğunluğuyla karşılaştırın.

Sipariş Kodu: YRSP1020-1