Aflatoksin B1 (3-50 ppb) Hızlı Testi (Ürün kodu:YRF1001-8)

Aflatoksin B1 hızlı testi hububat, yem ve kuruyemiş ürünlerinde Aflatoksin B1’in farklı tespit değerlerinde var/yok şeklinde test edilmesi için tasarlanmış rekabetçi immünoassay format temelli bir yanal akışlı immüno-kromatografik tahlilidir. Bütün proses iki kısma ayrılmıştır: numunelerin hazırlanması ve tespiti.

Uygulama
Hububat, yem ve kuruyemiş hammaddelerinde Aflatoksin B1 analizi için uygulanır.

Kit İçeriği (48 test/kutu)

  1. 6 adet tüp, her tüp içerisinde 8 adet mikrokuyucuk ve 8 adet test çubuğu.
  2. 2 adet Aflatoksin B1 dilüsyon sıvısı.
  3. Bir adet beyaz plaka. 
  4. Bir adet kullanım kılavuzu.

LOD: Tespit sınır değerleri (ng / ml - ppb)

Analit

LOD 1

LOD 2

LOD 3 

LOD 4 

Aflatoksin B1

3-5 

8-10

15-20

45-50

1. 5.0 ± 0.2 g öğütülmüş numuneyi tartın ve 50mL santrifüj tüpüne koyun,
2. 30ml %50'lik etanolü numune üzerine ekleyip aşağı yukarı doğru çalkalayınız (ya da 3000rpm'de 3-5 dakika veya 60 saniye boyunca vorteks ile karıştırın; eğer numuneler kepek, orta kalitede buğday ve diğer güçlü su emme numuneleri ise, 3000rpm'de 5 dakika vorteks işlemi uygulanması önerilir.) 
3. Santrifük tüpü 3 dakika boyunca dik şekilde bekletin ya da 4000rpm'de 1 dakika santrifüj işlemi uygulayın (eğer numuneler kepek, orta kalitede buğday ve diğer güçlü su emme numuneleri ise santrifüjde 4000rpm'de 5 dakika boyunca işlem uygulanması önerilir). Bu işlemlerden sonra numunenin sıvı kısmı (supernatant) 1. tespit solüsyonu'dur.
4. 2. tespit solüsyonunu oluşturmak için 1000 μL Aflatoksin B1 seyrelticisi ile  200 μL 1. tespit solüsyonunu karıştırın. (Bu aşama 8 ppb ve üzeri tespit sınır değeri (LOD) için gereklidir)

Test Prosedürü

1. Elde edilen tespit solüsyonları ve/veya Aflatoksin B1 seyrelticisi ile elde edilmek istenen tespit sınır değerine göre 4 farklı LOD değerinden biri için uygulayabilirsiniz. Bu bilgileri aşağıda bulabilirsiniz. 

LOD 1 için; 110 μL Aflatoksin seyrelticisini ve 90μL 1. Tespit Solüsyonunu kırmızı mikrokuyucuğa pipetle alınız ve 5-10 kez pipet yardımıyla aşağı yukarı olacak şekilde karıştırınız.

LOD 2 için; 200 μL 2. Tespit Solüsyonunu kırmızı mikrokuyucuğa pipetle alınız ve 5-10 kez pipetle karıştırınız.

LOD 3 için; 90 μL Aflatoksin seyrelticisini ve 110 μL 2. Tespit Solüsyonunu kırmızı mikrokuyucuğa pipetle alınız ve 5-10 kez pipet yardımıyla aşağı yukarı olacak şekilde karıştırınız.

LOD 4 için; 160 μL Aflatoksin seyrelticisini ve 40 μL 2. Tespit Solüsyonunu kırmızı mikrokuyucuğa pipetle alınız ve 5-10 kez pipet yardımıyla aşağı yukarı olacak şekilde karıştırınız.

2. 3 dakika boyunca oda sıcaklığında mikrokuyucuğu inkübasyon gerçekleştirin,
3. İlk inkübasyondan sonra test çubuğunu kırmızı mikrokuyucuğa yerleştiriniz. 3 dakika boyunca oda sıcaklığında inkübasyon gerçekleştirin,
4. Mikrokuyucuğun içinden test çubuğunu çıkarın test çubuğun ucundaki emici süngeri çıkarın ve sonuçları yorumlayınız.
 
Not: Eğer oda sıcaklığı 20℃'nin altındaysa, Bioeasy mini-inkübatör kullanın ve 40℃'de inkübasyon işlemini gerçekleştirin.