Düşük miktarda mikotoksin, kanatlı hayvan üretiminin verimindeki düşüşe ve bulaşıcı hastalıklara karşı artan duyarlılığa sebep olur. Mikotoksinler, yumurta sarısında karotenoid içeriğinin azalmasına ve yüksek seviyedeki plazma ürik asit seviyesine neden olur.

Mikotoksinler, yiyecek ve yemlerde kaçınılmaz kirletici maddelerdir ve tüm dünyada ciddi bir sorundur. Memelilerde ve kuşlarda toksisite belirtilerine neden olduğu bilinen mikotoksinlerin sayısı artmaktadır. Doğal olarak kontamine olmuş gıda ve yemlerdeki en önemli mikotoksinler, aflatoksinler, okratoksin A, zearalenon, T-2 toksin, deoksinivalenol (vomitoksin, DON) ve fumonisinlerdir. Birçok durumda bu mikotoksinler kombinasyon halinde bulunabilir. Tüm mikotoksinler arasında, Fusarium türlerinin kanatlı yemlerinin ana kirletici maddeleri olduğu düşünülmektedir.

Akut mikotoksikoz salgınları modern tavukçuluk üretimindeki en önemli sorunlardan biridir. Bununla birlikte, düşük veya saptanamayan seviyelerde mikotoksinler, düşük performanstan ve bulaşıcı hastalıklara karşı artan duyarlılıktan sorumludur.

Mikotoksinler, lipit metabolizmasını etkiler mi?

Mikotoksin kontaminasyonu ile biyokimyasal aktiviteler önemli ölçüde değişebilir. Örneğin lipit peroksidasyonu, mikotoksin kontaminasyonunun temel etkilerinden biri olarak kabul edilir. Mikotoksinlerin serbest radikal üretimini artırarak doğrudan lipid peroksidasyonunu teşvik edip etmediği veya lipid peroksidasyonuna karşı artan doku duyarlılığının azalmış antioksidan korumanın bir sonucu olup olmadığı açık değildir. Her iki sürecin de dahil olması muhtemeldir.

Birçok mikotoksin, lipofilik maddelerdir ve zar içerisinde kolayca emilir, bu da zarların içinde yapısal değişikliklere neden olur. Bu, zarladaki lipid peroksidasyonunun uyarılmasını tetikler. Okratoksin A, T-2 toksin, fumonisin ve aflatoksinin pro-oksidan özelliklere sahip olduğu gösterilmiştir. Ayrıca, zearalenon ve sitrininin pro-oksidan özelliklerini gösteren veriler de mevcuttur.Mikotoksinler yemde bulunduğunda yağda çözünen besin maddelerinin bağırsaktan emiliminde azalmaya neden olur.

Yutulduktan sonra, karotenoidler ince bağırsakta diğer yağda çözünür besinlerle birlikte emilir ve karaciğere ve daha sonra yumurta sarısına iletilir. Karotenoidlerin absorpsiyon ve asimilasyonunun tavuğun diyetindeki ve genel sağlık durumundaki bileşenlerden etkilendiği bilinmektedir. Azaltılmış absorpsiyon (malabsorpsiyon), gastrointestinal (GI) kanal boyunca gıda maddelerinin emilimindeki anormallikten kaynaklanan bir durumdur. Malabsorpsiyon sendromu, bodur üreme ve kümes hayvanlarında, genellikle broiler ırklarında cilt pigmentasyonu eksikliği ile karakterize edilmiştir. Genel olarak malabsorpsiyon sendromu, mikotoksine maruz kalmanın ortak bir sonucu olarak kabul edilir. Mikotoksinler bağımsız hareket edebilir veya genetik, hormonal durum ve yaş gibi diğer faktörlerle etkileşime girebilir.

Sofralık yumurtaların soluk sarısı ve damızlık yumurtaların kalitesi

Altın sarısı sarı yumurta sarısı tercihimiz tarihe dayanıyor. Soluk sarı yumurtalar her zaman hasta tavukların, solucan istilasının veya zayıf beslenmenin belirtisidir. Sadece sağlıklı, iyi beslenmiş tavuklar, karotinoidleri, sarısı içinde depolar. Parlak altın sarısı sarısı, tavukların, lutein veya caksanten gibi temel karotenoidlerle iyi beslendiğini göstermektedir. Bu koruyucu maddeler doğada yaygın olarak bulunur; sarıya sadece sarı rengini vermekle kalmaz, yumurtadaki vitaminler gibi kırılgan, hayati maddelerin oksidasyonunu ve tahrip olmasını da önler.

Damızlık yemlerinde mikotoksinlerin en önemli hedeflerinden biri embriyonik gelişimdir. Diyetin mikotoksinlerle kontaminasyonu embriyoların ölüm yüzdesini, kısır yumurta sayısını artırır ve çıkım oranını düşürür. Tavuk embriyo dokularında yüksek seviyede çoklu doymamış yağ asitleri (PUFA) bulunduğundan, bunlar peroksidasyona açıktır ve mikotoksinlerin neden olduğu oksidatif stres öldürücü olabilir. Karotenoidler, antioksidan özellikleri ile embriyonik gelişimin düzenlenmesinde rol oynarlar.

Yumurtadaki besin kalitesini arttırmak ve kanatlı hayvanları sağlıklı gelişimi açısından yumurtalardaki mitotoksin miktarının düzenli olarak kontrol edilmesi çok önemlidir. Yumurtada çeşitli mitotoksinleri belirleyen kitler yardımıyla siz de yediğiniz besinlerin kalitesini rahatça ölçebilir ve daha sağlıklı bir yaşam sürebilirsiniz.

Bioeasy Yumurtada Kinolon,Florfenikol ve Sülfonamid Hızlı Test Kitlerine ürünler kısmından YUMURTA VE DOKU TESTLERİ bölümünden ulaşabilirsiniz.