Total Aflatoksin hızlı testi hububat, yem ve kuruyemiş hammaddelerinde total aflatoksilerin (B1, B2, G1 ve G2) test edilmesi için tasarlanmış rekabetçi immünoassay formatı temelli bir yanal akışlı immünokromatografik tahlildir. Bütün proses iki kısma ayrılmıştır: numunelerin hazırlanması ve testin uygulanması.

Uygulama
Hububatta, yemlerde, kuruyemişlerde ve yem hammaddelerinde total aflatoksinlerin hızlı testi için geliştirilmiştir.

Kit İçeriği (48 test/kutu)

  1. 6 adet tüp, her tüp içerisinde 8 adet mikrokuyucuk ve 8 adet test çubuğu.
  2. 2 adet Total Aflatoksin seyreltici sıvısı.
  3. Bir adet beyaz plaka. 
  4. Bir adet kullanım kılavuzu.

LOD: Tespit sınır değerleri (ng / ml - ppb)

Analit

LOD 1

LOD 2

LOD 3 

LOD 4 

Total Aflatoksin 

3-5 

8-10

15-20

45-50

1. 5.0 ± 0.2 g öğütülmüş numuneyi tartın ve 50mL santrifüj tüpüne koyun,
2. 30ml %50'lik etanolü numune üzerine ekleyip aşağı yukarı doğru çalkalayınız (ya da 3000rpm'de 3-5 dakika veya 60 saniye boyunca vorteks ile karıştırın; eğer numuneler kepek, orta kalitede buğday ve diğer güçlü su emme numuneleri ise, 3000rpm'de 5 dakika vorteks işlemi uygulanması önerilir.) 
3. Santrifük tüpü 3 dakika boyunca dik şekilde bekletin ya da 4000rpm'de 1 dakika santrifüj işlemi uygulayın (eğer numuneler kepek, orta kalitede buğday ve diğer güçlü su emme numuneleri ise santrifüjde 4000rpm'de 5 dakika boyunca işlem uygulanması önerilir). Bu işlemlerden sonra numunenin sıvı kısmı (supernatant) 1. tespit solüsyonu'dur.
4. 2. tespit solüsyonunu oluşturmak için 1000 μL Total Aflatoksin seyrelticisi ile  200 μL 1. tespit solüsyonunu karıştırın. (Bu aşama 8 ppb ve üzeri tespit sınır değeri (LOD) için gereklidir)

Test Prosedürü

1. Elde edilen tespit solüsyonları ve/veya Total Aflatoksin seyrelticisi ile elde edilmek istenen tespit sınır değerine göre 4 farklı LOD değerinden biri için uygulayabilirsiniz. Bu bilgileri aşağıda bulabilirsiniz. 

LOD 1 için; 110 μL Total Aflatoksin seyrelticisini ve 90μL 1. Tespit Solüsyonunu kırmızı mikrokuyucuğa pipetle alınız ve 5-10 kez pipet yardımıyla aşağı yukarı olacak şekilde karıştırınız.

LOD 2 için; 200 μL 2. Tespit Solüsyonunu kırmızı mikrokuyucuğa pipetle alınız ve 5-10 kez pipetle karıştırınız.

LOD 3 için; 90 μL Total Aflatoksin seyrelticisini ve 110 μL 2. Tespit Solüsyonunu kırmızı mikrokuyucuğa pipetle alınız ve 5-10 kez pipet yardımıyla aşağı yukarı olacak şekilde karıştırınız.

LOD 4 için; 160 μL Total Aflatoksin seyrelticisini ve 40 μL 2. Tespit Solüsyonunu kırmızı mikrokuyucuğa pipetle alınız ve 5-10 kez pipet yardımıyla aşağı yukarı olacak şekilde karıştırınız.

2. 3 dakika boyunca oda sıcaklığında mikrokuyucuğu inkübasyon gerçekleştirin,
3. İlk inkübasyondan sonra test çubuğunu kırmızı mikrokuyucuğa yerleştiriniz. 3 dakika boyunca oda sıcaklığında inkübasyon gerçekleştirin,
4. Mikrokuyucuğun içinden test çubuğunu çıkarın test çubuğun ucundaki emici süngeri çıkarın ve sonuçları yorumlayınız.
 
Not: Eğer oda sıcaklığı 20℃'nin altındaysa, Bioeasy mini-inkübatör kullanın ve 40℃'de inkübasyon işlemini gerçekleştirin.