Firmamızın geliştirmiş olduğu uyuşturucu testi saç numunesinden yüksek hassasiyette ve doğrulukta kantitatif olarak opiyat, metamfetamin, ketamin, ekstazi ve kokain tayini yapmaktadır. Test süresi 3 dakikadır.

Kullanım kolaylığı ve sahada kullanım imkanı.

Yüksek Hassasiyet: tespit sınır değeri 0.1 ng/mg

Uyuşturucu Testi Saçtan