Süt, peynir ve diğer süt ürünleri dünya çapında tüketilmektedir ve gıda endüstrisinde büyük ticari öneme sahiptir. Ham madde olarak kullanılan süt, inekler, koyunlar, keçiler ve mandalar dahil olmak üzere birçok türden elde edilir. İnek sütünden üretilen peynir çoğu ülkede piyasaya hakim olduğundan, pazarın önemli bir kısmı diğer türlerin sütünden üretilen peynirlerden oluşmaktadır.

Sütün bileşimi, her bir peynirin karakteristik lezzetini ve duyusal özelliklerini etkiler. Bu nedenle, peynir üretiminde kullanılan sütün değiştirilmesi, tüketici tarafından beklenenden daha düşük bir nihai ürün elde edilmesine neden olacaktır. Koyun ve keçi sütünün mevsimsel mevcudiyetinden dolayı artan fiyat, peynir üreticilerinin üretim maliyetlerini düşürmek ve karı arttırmak için inek sütü karıştırarak hile yapmasının temel nedenidir. Gıda üreticilerinin, peynir üretiminde veya diğer süt ürünlerinde kullanılan sütün türünü belirtmeleri gerekmektedir.

Farklı hayvansal gıda ürünlerinin orijinalliği, son birkaç yılda birçok ülkede önemli konu başlığı olmuştur. Süt ürünlerinin orijinallik tanımlama metodolojilerinin çoğu süt proteini analizine dayanmaktadır. Peynir yapımındaki ana sorunlardan biri inek sütü daha ucuz olduğu için koyun ve keçi sütüne karıştırılmaktadır. Ülkemizde yapılan birçok çalışmada koyun ve keçi peynirlerinde inek sütünün varlığını tespit edilmiştir. Piyasadaki bazı koyun ve keçi peynirlerinde %60 -%70 oranında inek sütünün varlığı tespit edilmiştir.

İneklerin sütünün tespiti için mevcut Avrupa Komisyonu referans yöntemi, β-kazeinlerin izoelektrik odaklanmasına ve herhangi bir yeni tahlil için tespit limitlerine dayanarak, Avrupa Komisyonu tarafından belirlenen % 1 inek sütünün eşit veya altında olmasına dayanır.

Günümüzde, süt ve peynirde türlerin doğrulanması için piyasada bulunan immünolojik test kitleri bulunmaktadır. Koyun ve keçi sütünde inek sütünün varlığını tespit etmek için bir immünokromatografik test kiti kullanabilirsiniz. Koyun ve keçi sütünde inek sütü tespiti için hızlı test kitleri,süt ürünlerinde kullanılan süt türlerinin hızlı tanımlanması ve miktar tayini için kullanılır. Koyun ve keçi sütü ürünlerinde inek sütü varlığının belirlenmesi önemlidir ve Tarım ve Orman Bakanlığı tağşiş yapan firmaları yakından takip etmektedir. İşletmenize süt alımı yaparken koyun ve keçi sütünde inek sütü tağşiş tespit kiti kullanabilir,yapılan hileleri erkenden görebilirsiniz.

Keçi ve koyun sütünde inek sütü tayini test kiti, altın kolloidal immün tahlili üzerine kurulu olup inek sütünü hızlı bir şekilde tespit etmek için kullanılır. Keçi ve koyun sütü numune örneğinde ön hazırlık sürecine gerek yoktur ve test süresi sadece 6 dakikadır. Bu test kiti çiğ keçi sütü ya da keçi sütü tozu örneğinde % 0.1 – 0.2 inek sütünün varlığını tespit etmek için kullanılmaktadır.

Kaynak : tandfonline.com

BIOEASY Keçi ve Koyun Sütünde İnek Sütü Testine  

SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TESTLERİ bölümünden ulaşabilirsiniz.