Bioeasy DOA Test Reader

Bioeasy DAO Test Reader yansıyan ışığı toplamak ve numunenin kantitatif analizini elde etmek için fiber optik prob kullanarak yansıma spektrofotometrisi prensibini benimser.

İmmünokromatografik yanal akış testleri için kantitatif sonuçlar sağlamak üzere tasarlanmış portatif, kullanımı kolay, hızlı bir test cihazıdır. İdrar numunesinden yapılan uyuşturucu testlerin test sonuçlarının yorumlanması için kullanılır. Bu cihazı hastanelerde ve laboratuvarlarda hızlı ve doğru sonuçlar verir.